မြန်မာနိုင်ငံရှိ စိုက်ပျိုးရေးတန်ဖိုးကွင်းဆက်အတွက် ငွေကြေးဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှု တိုးတက် ကောင်းမွန်စေရေး မူဝါဒများ

Blog Firms and Farms

ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရှိ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုတို့ကို တွန်းအားပေးနိုင်သော မောင်းနှင်အားများ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ငွေရေးကြေး ရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် မကြာခဏဆိုသလို စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေများ ထုတ်ပေးခြင်းကို ရှောင် ရှားလေ့ရှိကြပါသည်။ အကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေများ ထုတ်ပေးရာတွင် ချေးငွေရယူမည့် သူများသည် နေရာဒေသအနှံ့ ပြန့်ကျဲ၍ ရှိနေမှု၊ ထုတ်ပေးရမည့် ချေးငွေပုံစံများကို သီးသန့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် လိုအပ်မှု၊ အခြားချေးငွေများတွင် မရှိသည့် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများကဲ့သို့ ထူးခြားသည့် စိန်ခေါ်မှုများ ရှိနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍသည် နိုင်ငံစီးပွားရေး၏ လေးပုံတစ်ပုံကို အထောက်အကူပြုနေပြီး နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် ကျေးလက်ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးဘဏ်များမှ ထုတ်ချေးသော ချေးငွေများထဲတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် ထုတ်ချေးသည်မှာ ၂ ရာခိုင်နှုန်းပင် မရှိပါ။ ကျေးလက်ဒေသများတွင် လက်ရှိဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိသော အစိုးရချေးငွေအစီအစဉ်များနှင့် လျှင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာသော အသေးစား ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျေးလက်ဒေသများရှိ ငွေကြေးဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုများ ရရှိနိုင်သည့် အရေးကြီးသော ရင်းမြစ်များ ဖြစ်နေသည့်တိုင်  အဆိုပါရင်းမြစ်များမှ သေးငယ် သော အစိတ်အပိုင်းကသာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြင့်မားမြန်ဆန်သော ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း များကို ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။

စိုက်ပျိုးရေးတန်ဖိုးကွင်းဆက်အတွက် ငွေကြေးဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှု (Agricultural value chain finance - AVCF) သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမြင့်မားမြန်ဆန်သော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများအတွက် ချေးငွေပံ့ပိုးမှု မရှိသည့်အခြေအနေကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် အထောက်အကူပြုသည့် အရေးကြီး သော ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှု နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ငွေရေးကြေး ရေးအဖွဲ့အစည်းများ (FIs) မှ တောင်သူများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသို့ ချေးငွေများ တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးခြင်းထက် FI များမှ တတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများ (third parties) နှင့် မိတ်ဖက်များအဖြစ် ပူးပေါင်းကာ ချေးငွေ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုကို လွယ်ကူချော မွေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် နည်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ တတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝယ်သူများ၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများကို ရောင်းချသူများ၊ ကုန်သည်များ သို့မဟုတ် စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများ၏ အခြားလုပ်ငန်းများနှင့်မတူ တမူထူးခြားမှုများအကြောင်းကောင်းစွာ သိရှိ သော၊ ချေးငွေရယူမည့်သူများ၏ အောင်မြင်မှုနှင့် အကျိုးဆက်စပ်သက်ဆိုင်မှု ရှိသော အခြား အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ထိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများသည် FI များအတွက် ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ဒီဇိုင်း နှင့်/သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများ လျော့ပါးသွားစေရန် အထောက်အကူပြုမည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ ချေးငွေတစ်စိတ်တစ် ပိုင်းအတွက် အာမခံပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းကိစ္စများ အဆင်ပြေချောမွေ့ရေး ကူညီခြင်း၊ ဝယ်ယူမှု အာမခံများ သို့မဟုတ် အခြားသော ကူညီပံ့ပိုးမှုများကို ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် AVCF တွင် တန်ဖိုးကွင်းဆက်များအတွင်း ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ဖလှယ်သည့် ကုန်သွယ်မှုချေးငွေ ပုံစံများ (trade credit models) လည်း ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ကုန်သွယ်မှုချေးငွေပုံစံများတွင် စီးပွား ရေးဘဏ်များမှ ၎င်းတို့နှင့် ပို၍ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုရှိသော စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံ အကြီးစားစီးပွား ရေးလုပ်ငန်းများထံသို့ ချေးငွေများ တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးပြီး ထိုလုပ်ငန်းများက ၎င်းတို့နှင့် ကုန် သွယ်ဖက်များ (များသောအားဖြင့် အရွယ်အစား များစွာ ပိုမိုသေးငယ်သော) ၏ ငွေဖြစ်လွယ်မှု လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အတွက် အဆိုပါချေးငွေများကို အကျိုးရှိစွာ တစ်ဆင့် ပြန်လည်ထုတ်ချေးပေးနိုင်ပါသည်။

AVCF နည်းလမ်းသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးမောင်းနှင်နိုင် သည့် အလားအလာ ကြီးမားသော်လည်း ဤနည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါ တို့ လိုအပ်ပါသည် -

၁။   အားပေးထောက်ကူသော ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်တစ်ခု၊

၂။    FI များနှင့် ငွေရေးကြေးရေးကဏ္ဍ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ အတွင်း စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ချေးငွေဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုအကြောင်းကို ကောင်းစွာ နားလည်တတ်ကျွမ်းသော တတ်သိပညာရှင်များ၊

မြန်မာနိုင်ငံသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ခန့်က လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများ စတင်ပြုလုပ်လာချိန်မှစ၍ အားပေးထောက်ကူသော ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးပေးရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြီးမားသော တိုးတက်မှုများ ရရှိထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာ့စီးပွားရေးအတွက် AVCF ကို အထိ ရောက်ဆုံး၊ အကျိုးအရှိဆုံး အသုံးပြုနိုင်စေရန် ယခုထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်ရမည့် အလုပ်များ ရှိနေပါသေးသည်။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငွေရေးကြေးရေးမူဝါဒဝန်းကျင်တွင် ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲမှုများကို အတိုးရှင်ချေးငွေများအတွက် အများဆုံးယူနိုင်သည့် အတိုးနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ (interest rate caps) နှင့် တန်ဖိုးအလွန်မြင့်မားသည့် အာမခံပစ္စည်း တောင်း ခံခြင်းကဲ့သို့ သမားရိုးကျချေးငွေထုတ်ပေးမှုဆိုင်ရာ အလေ့အထများ ကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ထိုအလေ့အထနှစ်ခုစလုံးသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကို ထိခိုက်နစ်နာ စေနိုင်ပါသည်။ မြန်မာ့ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေများ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ်ကို ဆန်းစစ်လေ့လာရန်နှင့် သင့်လျော်သည့် အတိုးနှုန်း သတ်မှတ်ထုတ်ချေးနိုင်ရန် အတွက် လုံလောက်သည့် စွမ်းရည် မရှိဟု ယေဘုယျရှုမြင်ယူဆချက်ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အဆိုပါနည်းလမ်းများကို အသုံးပြုနေကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

သို့ပါသောကြောင့် အစိုးရအနေဖြင့် ချေးငွေထုတ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများအား ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ အန္တရာယ် ဆန်းစစ်ခြင်း (risk assessment) နှင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် အာမခံခြင်း (underwriting) ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် အားပေးပံ့ပိုးသင့်သည်။ ထို့ပြင် ချေးငွေထုတ်ပေးသော အဖွဲ့အစည်းများရှိ အဆိုပါစွမ်းရည်များကို အကဲဖြတ်အမှတ်ပေးနိုင်ရန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သူများကိုလည်း စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးသင့်ပါသည်။ သို့မှသာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ်များကို ကာမိစေရန်အတွက် အတိုးနှုန်းများ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရမှု များ (artificial limits) ကို တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖယ်ရှားသွားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ချေးငွေနှင့် အာမခံဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် ဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်စေရန်အတွက် သတင်းစနစ် များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလည်း တိုးမြှင့်ပြုလုပ်ပေးသင့်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဆိုရလျှင် အစိုးရအနေဖြင့် ဈေးကွက်များတွင် တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဆောင်ရွက် ခြင်းထက် ဈေးကွက်ပံ့ပိုးမှုကိုသာ အဓိကဦးတည်ဆောက်ရွက်သင့်ပါသည်။ ဥပမာ အစိုးရမှ သမဝါယမအသင်းများကဲ့သို့ စီးပွားရေးအစုအဖွဲ့များ၏ အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် ခိုင်မာအား ကောင်းရေး ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြစ်သည်။ FI များမှ တစ်ဦးချင်းဝန်ဆောင်ပေးရန် ခက်ခဲမည့် ချေးငွေပမာဏ သေးငယ်လွန်းသော၊ ၎င်းတို့နှင့် အလှမ်းဝေးကွာလွန်းသော တောင်သူများ အတွက် ချေးငွေများနှင့် အခြားငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်ရန် ထိုအသင်းအဖွဲ့ များက ကြားခံလမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။

အားပေးထောက်ကူသော ဝန်းကျင်တစ်ခု တည်ထောင်နေသည့်တစ်ပြိုင်တည်းတွင် AVCF ဆိုင်ရာ စီမံဆောင်ရွက်မှုများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကြပ်မတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးနိုင်မည့် စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးမှုဆိုင်ရာ တတ်သိကျွမ်းကျင်ပညာရှင် များကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန်လည်း အရေးကြီးပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်အထိ တောင်သူများကို ချေးငွေထုတ်ပေးခွင့်ရှိသည်မှာ နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (MADB) တစ်ခုသာ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီးပွားရေးဘဏ်များတွင် စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှားပါးသလို စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်သူများထံတွင်လည်း ကြီးကြပ်ရေးစွမ်းရည်များ နည်းပါးပါသည်။ စီးပွားရေးဘဏ်တိုင်းသည် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် အထူးပြုကျွမ်းကျင်မှု ရှိနေ ရန် မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် ဈေးကွက်အတွင်းတွင် တက်ကြွမှုရှိပြီး နှစ်မြှုပ်အားထုတ်လုပ်ကိုင် နေသော စီးပွားရေးဘဏ် အနည်းဆုံး နောက်ထပ် ၁ ခု သို့မဟုတ် ၂ ခုတို့မှ ချေးငွေရရှိနိုင်မှု အတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ ပြုလုပ်နိုင်အောင် ပါဝင်ကူညီပေးဖို့ လိုမည်ဖြစ်သည်။ ထို အတွက် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် သီးသန့်ရည်ရွယ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

ရိုးမဘဏ်သည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ (LIFT) ၏ ရန်ပုံ ငွေပံ့ပိုးမှုဖြင့် ထိုကဲ့သို့သော အကူအညီများကို ရရှိနေပြီဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ LIFT သည် အောင်မြင် ၍ လူသိများသော AVCF အစီအစဉ်အချို့ကို ဦးဆောင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး အထူး သဖြင့် စက်မှုလယ်ယာကူးပြောင်းရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူပင် သီးခြား AVCF စီမံကိန်းများလည်း ရှိပြီး ဥပမာပြရလျှင် ဧရာဝတီတောင်သူလယ်သမားများ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဘဏ်မှ ဦးဆောင် FI အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပြီး မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ နှမ်းစိုက်တောင်သူ သမဝါယမအသင်းကြီးတစ်ခုအား ချေးငွေများ ဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးသည့် မိတ်ဖက်အမျိုးမျိုး ကြား ဆန်းသစ်တီထွင်စွာ မိတ်ဖက်ပြုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ မကြာမီနှစ်များအတွင်းက ပြုလုပ်ခဲ့သော ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများကလည်း MFI များကို  AVCF သဘောတရားများအား ပိုမို လွယ်ကူစွာ လက်ခံကျင့်သုံး နိုင်စေရန် အားပေးခဲ့ပါသည်။

မကြာမီက ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့် MADB တို့၏ ပေါင်းစည်းမှုသည်လည်း AVCF အတွက် ခိုင်မာအားကောင်းသည့် လုပ်ဆောင်သူ တစ်ဦး ပေါ်ထွန်းလာစေရန် အလွန်ပင် အရေးပါသော အခွင့်အလမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အစဉ်အဆက် အစိုးရမှ ဦးဆောင်သော ငွေရေးကြေးရေး အစီအစဉ်များသည် အမတော်ကြေးများ သို့မဟုတ် အခြားသော ဈေးကွက်ထိန်းချုပ်မှုများကို အသုံးပြု၍ ဆောင် ရွက်ခဲ့ရာ ပုဂ္ဂလိက FI များကို ဈေးကွက်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိအောင် တားဆီးထားပြီး ဈေးကွက်ကို ပျက်ပြားစေခဲ့ပါသည်။ ထိုအစား အစိုးရ၏ ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးမှုများသည် ဈေးကွက်များမှ လက်ရှိ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော ကွာဟချက်များကိုသာ အဓိက ထား၍ ဦးတည်ဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည်။ ဥပမာ လက်ရှိတွင် စီးပွားရေးအရ ရှင်သန်ရပ်တည် နိုင်မှု နည်းပါးသော်လည်း အနာဂတ်တွင် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာ ကြီးမားစွာ ရှိနိုင်သည့် ဈေးကွက်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ငွေရေးကြေးရေးဝန်ဆောင်မှုများကို အားပေး ပံ့ပိုးခြင်းမျိုး ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုးရ၏ အစီအစဉ်များသည် အမျိုးသမီးများနှင့် အခြား သော ဝန်ဆောင်မှု လုံလောက်စွာ မရရှိသေးသည့်အုပ်စုများအတွက် အားလုံးလွှမ်းခြုံမှု ရှိသော စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ ပံ့ပိုးဖြည့်ဆည်းမှုကို ထိထိရောက်ရောက် အားပေးမြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းထားသော MADB အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ ထုတ်ပေးသည့် ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည့် တစ်ချိန်တည်း တွင် အခြားသော စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေထုတ်ပေးသည့် ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများကို ပျိုးထောင် ရန်နှင့် ချေးငွေပုံစံအသစ်များကို စမ်းသပ်ထုတ်ပေးရန် အရေးပါသော အချက်အချာ နေရာဌာန တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရေး အရာရှိများ၊ အထူးသဖြင့် ဗဟိုဘဏ်နှင့် စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာ ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာအောက်ရှိ ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာနတို့မှ အရာရှိများကို AVCF နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တတ်သိကျွမ်းကျင်မှုများ ပိုမိုမြင့်မားလာအောင် လုပ်ဆောင် ရန် အားပေးပံ့ပိုးသင့်ပါသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် AVCF အား ဒုက္ခပေးမည့်အရာတစ်ခုအဖြစ် ထက် အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေအန္တရာယ် လျှော့ချရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင် သင့်ပါသည်။

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကြီးမားဆုံးသော စားသုံးသူဈေးကွက်အချို့ ဝိုင်းရံလျက်ရှိသော၊ အရေးကြီးသည့် ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ဆုံရာအရပ်တွင် တည်ရှိသော၊ နိုင်ငံတွင်းရှိ စားသုံးသူ ဈေးကွက်များကိုယ်တိုင်သည်လည်း ကြီးထွားလာလျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသည် အောင်မြင် သည့် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အလားအလာ အလွန်တရာ ကြီးမားလှပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကြာ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများပေါ်တွင် အားပြုလျက် AVCF အား နိုင်ငံတွင်း အသစ်ပေါ်ထွက်လာသည့် ချေးငွေအမျိုးအစားများထဲမှ အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုလျက် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ တစ်ဟုန်ထိုး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေးအတွက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အလားအလာ ရှိနေပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။

An English version of this blog post is available here.